gevaarlijke-stoffen

Gevaarlijke stoffen

Een behoorlijk aantal klanten van 7T handelen in gevaarlijke stoffen. Artikelen met gevaarlijke stoffen krijgen in 7T een UN nummer toegewezen. Bij ontvangst van goederen met een gevarenclassificatie worden verschillende gegevens aan de partij gekoppeld, zoals:

  • UN-nummer
  • Gevarencode/klasse
  • Gevaarlijke stoffen hoeveelheid
  • Ontbrandingspunt
  • Vervuilingskwalificaties
  • Vervoerscategorie
  • Verpakkingsgroep
  • Tunnelcode

Standaard waarden voor deze gegevens zijn gekoppeld aan het UN-nummer, maar van sommige gegevens mag bij de ontvangst afgeweken worden.

Van bepaalde bedrijven willen de milieudiensten rapportages van de in het magazijn aanwezige gevaarlijke stoffen. Deze rapportage kan vanuit 7T in Excel worden gegenereerd en direct worden verstuurd naar instanties als de DCMR Milieudienst Rijnmond.

Per transporteur kan vastgelegd worden welke UN-nummers door hen getransporteerd mogen worden of welke niet. Bij het invoeren van de order wordt de gebruiker er direct op gewezen als een combinatie van producten en transporteur wordt gebruikt, die niet is toegestaan.

Op deze manier kunnen producten ook heel makkelijk buiten de luchtvrachtzendingen gehouden worden. Via de vaste picklijsttekst kan ook een opmerking op de picklijst worden gezet dat producten op een aparte wijze verpakt moeten worden.

Bij het uitslaan van de goederen wordt automatisch per transportmiddel het gevaarlijke stoffen puntenaantal berekend. Ligt dat boven de 1.000 punten, dan krijgt de gebruiker daar een melding van. De benodigde papieren, zoals de ADR, ADN, IMDG-code, Shippers declaration en RID voor het transport worden vanuit 7T afgedrukt.

Bent u een handelsbedrijf dat (incidenteel) handelt in gevaarlijke stoffen of beheert u voorraad van derden met gevaarlijke stoffen, dan moet u zeker vrijblijvend contact met ons opnemen.

Klanten in deze branche zijn o.a.:

Wij gebruiken cookies Melding sluiten, u gaat akkoord met ons cookie-beleid