Data conversie

Data conversie is het overzetten van gegevens uit uw oude pakket naar 7T. De gegevens die 7T leesbaar (MS Excel, SQL, etc.) uit uw oude pakket beschikbaar krijgt, kunnen overgezet worden naar 7T. In de eerste fase worden de gegevens zo identiek mogelijk overgezet. Daarna kunnen vanuit 7T opschoonacties plaatsvinden. In de aanloop naar de trainingen worden een aantal proefconversies gedaan om de werking van de conversies te testen en een opleidingsomgeving te creëren. Samen met u worden controlepunten afgesproken op basis van aantallen records, voorraadwaarde, omzetten, openstaande posten, etc.. Tijdens de testconversie worden de afgesproken controles uitgevoerd.

Voorafgaand aan het in productie gaan, wordt de definitieve conversie uitgevoerd en worden de controlepunten op papier vastgelegd. Hiermee kan achteraf deze conversieslag verantwoord worden aan accountants en bijvoorbeeld de douane.

Voor meer informatie

Wij gebruiken cookies Melding sluiten, u gaat akkoord met ons cookie-beleid