Nieuwe wensen

Tijdens het werken met 7T kunnen er altijd ideeën opdoen over hoe wij zaken beter of anders zouden kunnen oplossen. In het helpmenu van 7T zit hiervoor de Ideeënbus. Hierin kan u direct uw idee ingeven. De interne applicatiebeheerder haalt regelmatig de ideeën op en beoordeeld deze in relatie tot hoe u met 7T wilt werken. Als het idee inderdaad een verbetering is, wordt het doorgegeven aan 7T.

Bij 7T wordt uw idee in het 7T meldingensysteem gezet. Alle ingevoerde meldingen worden op maandagochtend door de projectleiders besproken en beoordeeld. Als de melding wordt doorgezet doorloopt hij een aantal stadia.

Al uw openstaande meldingen samen vormen uw actielijst. Deze wordt beheerd door uw 7T projectleider. Als daar aanleiding toe is, wordt deze actielijst ook met u besproken.

Voor meer informatie

Wij gebruiken cookies Melding sluiten, u gaat akkoord met ons cookie-beleid