kabel

Assemblage / Build-to-order

7T heeft eigenlijk 3 afhandelingen voor productie, variërend van simpele productie tot complexe projecten. De meest simpele variant is die waarbij vlak voor het picken van de goederen in het magazijn er nog een bewerking moet plaatsvinden. Dat kan bijvoorbeeld het afmeten van een bepaalde lengte kabel van een haspel zijn. Via een apart scherm in het magazijn kan de gebruiker al voordat de orderpicker langskomt zien wat er geproduceerd moet worden. Als de orderpicker langskomt, ligt het product afgemeten, gebundeld en voorzien van een sticker al te wachten. De meest complexe vorm van productie is die via de projecten. Op deze pagina beschrijven wij de productie die hier tussenin ligt en die wij voor het gemak meestal assemblage noemen.

Productie / Assemblage

Met 7T productie kunt u opdracht geven om bepaalde zaken te assembleren of te repareren. Deze opdrachten kunnen vanuit de inkoopadvieslijst of assemblageadvieslijst naar voren komen.

Er kan ook gewerkt worden met het “Build to order” principe. Hierbij wordt de productieopdracht direct uit de verkooporder of verkoopaanvraag gegenereerd. Als de productieorder gereed wordt gemeld, wordt de voorraad direct aan de gekoppelde orderregel toegekend.

Picklijst

De benodigde voorraad voor uitvoering van de productieorder, wordt door 7T gereserveerd en er worden opdrachten gemaakt om de voorraad te verplaatsen naar het magazijn waar de assemblage gaat plaatsvinden. Deze speciale assemblagepicklijsten vormen een onderdeel van het gewone orderpickingsysteem, zodat hier geen bijzondere handelingen door magazijnmedewerkers voor nodig zijn. Als alle onderdelen aanwezig zijn, wordt de assemblageopdracht afgedrukt en kan men beginnen met het assembleren/repareren. Dit kan door uw bedrijf worden uitgevoerd of worden uitbesteed.

Gereed melden / Nacalculatie

Als alles gereed is wordt de opdracht nagecalculeerd. Bij het bepalen van de kostprijs van deze geassembleerde of gerepareerde producten wordt rekening gehouden met de waarde van de onderdelen, de uitval, de nog te ontvangen facturen van het werk door derden, etc. 7T Productie maakt voor de externe werkzaamheden automatisch nog te ontvangen facturen aan.

Certificaten

Het kan zijn, dat de geproduceerde artikelen voorzien moeten worden van een certificaat. In 7T kunnen deze certificaten worden gedefinieerd als Word sjablonen. Via het artikel wordt vastgelegd welk certificaat/Word sjabloon bij dit type artikel hoort. 7T combineert de gegevens van de orderregels, vrije velden, de gekoppelde productieorders en de Word sjablonen tot één groot Word document met alle certificaten per order. Deze certificaten kunnen worden afgedrukt, worden verstuurd via de mail of beschikbaar worden gesteld aan de klant via uw website.

Wij gebruiken cookies Melding sluiten, u gaat akkoord met ons cookie-beleid